Matcik Editor 3.0

Arama Yap

Sınav Hakkında

{{belge.isim}}
Süre: {{belge.sure}} dk
Tarih:{{belge.e_tarih}}
Saat:{{belge.saat}}
Sizin Api: {{cihaz_api}}
İsim Soyisim:
Sınıf Kodu:
Sınıf No:
{{kalanzaman}}
Başlamak için İsim soyisim, Sınıf kodu(bilmiyorsanız matcik yazın) ve sınıf no yazınız.

Başlamak için isim soyisim, Sınıf kodu(yok ise matcik yazın) ve sınıf no(yok ise herhangi bi sayı)yazınız.

Sınav bulunamadı
{{belge.uye_adi}} {{belge.ders}} {{belge.tipi}} {{belge.isim}}

{{firma.adi}}

{{firma.web}}

{{firma.adi}}

{{firma.aciklama}}

PDF

{{firma.adi}}

{{firma.aciklama}}
{{belge.uye_adi}} {{belge.ders}} {{belge.tipi}} {{belge.isim}}

Yukarıya kurum yada öğretmeninizin whatsapp üzerinden size verdiği kodu yazarak sınava başlayabilirsiniz.

Bu sınav sonucu ilk girişte sisteme kaydedilir, farklı zamanlarda giriş yapılırsa sonuçlar kaydedilmez, tekrar sınav sonucunuzun kayıt yapılması için sınav yayıncısının onay vermesi gereklidir.

Sınava giren kişi sayısına göre sıralamanız değişebilir, sonraki girişlerde kontrol edebilirsiniz.

Tüm Dosyalar ({{dosyalar.length}})

{{belge.isim}}

{{belge.aciklama}}

İnteraktif ({{matetkinlik.length}})

{{firma.adi}}

{{firma.web}}

PDF ({{pkitaplar.length}})

{{firma.adi}}

{{firma.aciklama}}

Online Sınav ({{tumsinavlarim.length}})

{{belge.isim}}

{{belge.aciklama}}

  Matcik EDITOR

Windows Desktop Software

  Download(75 MB)

To get started without installing Click here

  •    Geogebra
  •    Vektor Galery
  •    Desmos
  •    Chart
  •    MathSvg
  •    mathquill
Math Physical Science Chemical Biology
All lessons All Grade
svg editor,mathsvg,svgeditor,math,editor,math,latex,geogebra,mathquill,math write, education,all grade,all document,math vector editor,workshhet create,physics, chemistry, biology and other sciences,editor svg, mathsvg, svgeditor, editor matemático, matemáticas, látex, geogebra, mathquill, escritura matemática, educación, todos los grados, todos los documentos, editor de vectores matemáticos, creación de hojas de trabajo, física, química, biología y otras ciencias.
éditeur svg, mathsvg, svgeditor, éditeur de mathématiques, maths, latex, geogebra, mathquill, écriture mathématique, éducation, tous les niveaux, tous les documents, éditeur de vecteurs mathématiques, création de workshhet, physique, chimie, biologie et autres sciences.svg editörü,mathsvg,svgeditor,matematik editörü,matematik,lateks, geogebra,mathquill,matematik yazma,eğitim,tüm sınıf,tüm belge,matematik vektör düzenleyici,çalışma sayfası oluşturma,fizik, kimya, biyoloji ve diğer bilimler.
редактор svg, mathsvg, svgeditor, редактор математики, математика, латекс, геогебра, mathquill, запись математики, образование, все классы, все документы, векторный математический редактор, создание рабочих таблиц, физика, химия, биология и другие науки.
محرر svg ، mathsvg ، svgeditor ، محرر الرياضيات ، الرياضيات ، اللاتكس ، geogebra ، mathquill ، كتابة الرياضيات ، التعليم ، كل الصف ، كل المستندات ، محرر متجه الرياضيات ، إنشاء العمل ، الفيزياء ، الكيمياء ، علم الأحياء وغيرها من العلوم.
svg editor,mathsvg,svgeditor,math editor,math,latex,geogebra,mathquill,math write,education,all grade,all document,math vector editor,workshet create,physics,chemistry,biology and other sciences.
SVG-Editor, MathSVG, SVG-Editor, Mathe-Editor, Mathe, Latex, Geogebra, Mathquill, Mathe-Schreiben, Bildung, alle Klassen, alle Dokumente, Mathe-Vektoreditor, Arbeitsblatt erstellen, Physik, Chemie, Biologie und andere Wissenschaften.
  Start

Matcik EDiTOR

Easily create documents for math, physics, chemistry, biology and other sciences...

Easily import vectors of application such as geogebra,chart,excalidraw, desmos into your document, save and rearrange your file

You can use the documents you have prepared on your website or convert them to pdf.

Yukarı